Vi er eksperter i mobbesager. Vi kender mobning indefra og udefra. Vi møder og hjælper ofrene, familierne, klassen og skolen.

Se mere på www.mobbehåndbogen.dk


Som eksperter på området, er vi der for familier, pårørende, skolen og ikke mindst ofret.

Vi oplever, at der er mange tilbud til den enkelte skole og underviser. MEN vi oplever også, at der ikke er særligt mange tilbud til det enkelte mobbeoffer eller dettes pårørende.

Derfor er vi der i særdeleshed for mobbeofre og deres forældre. I sagens natur stiller vi os til rådighed til professionelle også både i forhold til workshop, coaching og sparring.

Vi har mødt så mange mobbeofre, og er igen igen kommet igennem svære situationer. Vi har mødt så mange familier, som har taget i mod vores støtte og på den måde, er blevet stærkere til at støtte ofret.

VI ARBEJDER BLANDT ANDET MED:

  • Venner – nye som gamle, eller blot det at få venner
  • Selvtillid og selvværd
  • Vejen tilbage
  • Vaner – gode som dårlige
  • Dine mål og opnåelse af disse
  • Lær at bryde eller blot finde det, der begrænser dig
  • Bliv endnu bedre til at kommunikere
  • Samt en mængde andre ting i løbet af dagene.

Other Work