Jeg oplever fra tid til anden, at forældre har brug for en professionel sparringssamtale i forbindelse med deres børn – teenagers og ting der sker i familien.

Emnerne kan være mange og fra min aktuelle situation og forældre samtaler kan jeg kort nævne følgende emner vi taler om:

  • Vores barn er lige ved at “springe ud som fuldblods teenager” – Hvad skal vi gøre og hvordan skal vi forholde os som forældre?
  • Vores barn har anorexi – Hvad skal vi eller kan vi gøre og hvordan skal vi forholde os som forældre?
  • Vores barn ryger hash – Hvad skal vi gøre?
  • Vi vil bare gerne støtte vores barn bedst muligt
  • Mobning
  • Vi skal skilles – hvordan kan vi hjælpe vores barn/børn bedst?
  • Dødsfald – hvad gør vi? (jeg har arbejdet sorggruppeleder i Børns Vilkår og er uddannet og ikke mindst trænet i, at møde folk i akut krise)
  • Vi skændes alt for meget herhjemme – hvad skal vi gøre?
  • Hvordan kan vi støtte vores barn i denne svære periode?
  • Det kan også bare være en forebyggende samtale, hvor vi kommer rundt om forskellige problematikker der er i en moderne familie

Emnerne er mange og forskellige. I har måske jeres unikke problemstilling det kan være en god ide at få vendt i et professionelt rum!

Ring eller skriv til hvis der er brug for ovenstående.

T: 2988 2440
M: je@bang-coaching.dk

Other Work