Læringsstile er kommet for at blive

Kort om Læringsstile

Alle normale mennesker er udstyret med en hjerne, der i grundstrukturen er ens. I sig selv er dette et argument for, at vi alle har de samme muligheder for at lære.

Vi har som mennesker, 100 til 120 milliarder hjerneceller der hver især kan forbindes med hinanden på 20.000 mulige måder. Hvis man regner dette tal ud, er facit der er større end der er atomer i universet. Nogle modererer dette lidt og siger at facit er større end der er planeter og stjerner i universet. Faktum er, at det potentiale vi alle er født med, er uendelig meget større end vi ofte bilder os selv ind.

Mange ting påvirker os i vores opvækst. Vi bliver fortalt meget og vi danner mange indre overbevisninger om vores egen virkelighed. Nogle af disse overbevisninger er gode, men andre fastholder os i en tilstand som ofte ikke er sand.

Et par ganske korte eksempel herpå er:

  • Den der ofte får at vide i folkeskolen, at han hun siger for lidt og nu skal vedkommende til at komme i gang med at sige noget. Dette kan medvirke til, at man aldrig kommer til at sige noget, fordi der ikke blive lavet et rum i klassen, hvor man i trygge rammer kan arbejde med denne udfordring.

  • Den der i folkeskolen fik at vide at han/hun er dum til det eller det fag og har fastholdt denne overbevisning hele livet. Eller lige indtil vedkommende fik noget andet at vide. En ny sandhed der er stærk nok til at overbevise den indre tilstand om, at tingenes tilstand er anderledes.

En af de ting der påvirker os mest, i forbindelse med udvikling af dette gigantiske potentiale som vi alle er i besiddelse af, er måden hvorpå vi lærer.

 

I forbindelse med læring, er der pt. påvist 21 forskellige måder som kan træde i funktion i forbindelse med en læringssituation.

 

Måden dette er påvist på, er blandt andet gennem hjerneforskning. Hver dag løber der nye resultater ind i forbindelse med vores viden om hjernen og læring. De 21 forskellige dele der træder i funktion i læringssituationer hedder Læringsstile.

 

Af disse mange læringsstile er der nogle der er vigtigere end andre. I denne lille artikel vil nogle af de væsentligste ganske kort blive beskrevet.

 

Vi er alle udstyret med 5 sanser. Gamle indiske traditioner fortæller at vores hånd har fem fingre, netop for at huske os på disse sanser.

 

Af disse sanser er 3 af dem ekstremt vigtige i forbindelse med læring.

De 3 sanser er følgende:

  • at se (de visuelle)
  • at høre (de auditive)
  • at røre og gøre (de kinestetiske)

 

Hver af disse har deres egen specifikke måde at dels lære, dels formidle og dels være.

 

Hver af disse bruger også helt specifikke ord i når der formidles, eller når der skal læres.

Kort fortalt og lidt simplificeret bruger disse sanser blandt andet følgende ord.

De visuelles ”ord” og udtryk:

se, billeder, overblik, gennemskue, overskue, skinner igennem, ser ansigtsudtryk, pænt, iagtage, billeder og grafiske udtryk,

De auditives ”ord”:

høre, lyde, tale, genklang, fortælle, klang, citerer, lytter, sætter ord på, hører tonation mv.

De kinestetiskes ”ord”:

Røre, gøre, føle, fornemme, mærke, sanse mv.

I lærings- og formidlingssituationer kan man se disse ord som en slags koder på specifikke sendekanaler.

 

Mange af os kan både sende og modtage på disse kanaler, men endnu flere kan kun modtage og sende på specifikke kanaler

 

Men det er ikke kun disse få ting læringsstile handler om. Som skrevet er der 21 forskellige læringsstile som alle træder i funktion i en læringssituation.

 

En lidt grotesk detalje ved dette er, at de færreste lærere i Danmark i dag, ved hvordan man underviser således at man rammer det enkelte menneskes læringsstil.

 

Dette er der heldigvis ved at blive rettet op på, da kommuner og ikke mindst undervisningsministeren har fået øjnene op for læringsstilsredskabet og arbejder nu for at implementerer dette i flere og flere skoler.

 

Skrevet nov. 08. Der vil løbende følge artikler omkring læring, læringsstile, ADHD, Dylexi, hjernen, Mange Intelligenser mm. her på hjemmesiden.

John-Erik Bang

Se blandt andet mere på:
“Plan B” på TV2
“Skolen” på TV2

"Kære John-Erik! Det er længe siden du har hørt fra mig da jeg ikke har bestilt en ny tid. Årsagen er, at det er gået så godt siden vores sidste samtale. Det fungerer optimalt for mig at tegne...." Læs mere

Rikke, Ergoterapeut stud. 2012

"Hej john-erik ville lige sige at jeg fulgte din metode idag til engelsk eksamen og fik et stort fedt 10-tal! Tak tak tak"...." Læs mere

Tobias P. student 2012

Hej John-Erik :):) Savner sku lidt vores samtaler! du har hjulpet mig så meget, og jeg er overbevist om at det er din skyld at mig og min mor er der hvor vi er nu, og ikke mindst at jeg har det godt!...." Læs mere

Emma 15 år, 2012